Medijacija

Medijacija je izvansudski put rješavanja konfliktnih situacija. Madijatori Vam kao neovisne osobe pomažu, da Vaš sukob interesa riješite na dogovorni način. Medijatori tu paze, da postupak medijacije bude fer, transparentan i efikasan.